• D1 modernizace – úsek 14 (2015)

  2015: D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava objekt: 14-201- Most ev.č. D1-139 realizace: spodní stavba, příčníky, římsa objekt: 14-206 – Most ev.č. D1-146 realizace: spodní stavba, příčníky, římsa

 • Modernizace TT Liberec-Jablonec nad Nisou (2014)

  2014: Modernizace TT Liberec-Jablonec nad Nisou objekt: 202 – opěrná zeď v km 4,638 – 4,848 realizace: kompletní OS objekt: 203 – opěrná zeď tramvajové smyčky provedené konstrukce: základy a dříky OS

 • Segro Hostivice IV G, Logistická hala – A (2013)

  2013: Segro Hostivice IV G, Logistická hala–A objekt: Opěrné stěny realizace: kompletní dodávka objektů včetně projektových prací

 • Oprava mostu ev.č.11-092b Šumperk (2012)

  2012: Oprava mostu ev.č.11-092b přes potok Temenec v obci Šumperk objekt: oprava mostu realizace:odbourání mostního svršku, spřažená žb deska, oprava přechodových desek, římsy, terénní úpravy

 • Optimalizace trati Zbiroh-Rokycany (2011)

  2011: Optimalizace trati Zbiroh-Rokycany objekt: SO 26-38-48 realizace: opěry, mostovka, tížní křídla, stěna vodoteče objekt: SO 26-38-47 realizace: nosná konstrukce nasazená na klenbě včetně říms, římsy na kamenných křídlech

 • Sběrný dvůr Olomouc – Neředín (2011)

  2011: Sběrný dvůr Olomouc – Neředín objekt: Opěrné stěny realizace: zhotovení opěrných stěn

 • TS Olomouc (2011)

  2011: TS Olomouc objekt: Zárubní stěna realizace: zpevnění stávající opěrné stěny

 • Budowę autostrady A-4, odcinek Rzeszów – Jaroslaw (2011)

  2011: Budowę autostrady A-4, odcinek Rzeszów – Jaroslaw objekt: mosty  WA 4, MA/PZ – 6, WA 8, WA 9 realizace: spodní stavby dálničních mostů