• Silnice II/360 Velké Meziříčí-obchvat (2005)

  2005: Silnice II/360 Velké Meziříčí-obchvat objekt: C 203 – MOST PŘES VLEČKU V KM 2.382 realizace: spodní stavba, spřažená deska, římsy

 • ČD DDC, Krasíkov-Č. Třebová (2004)

  2004: ČD DDC, optimalizace trať. úseku Krasíkov-Č. Třebová objekt: novostavba železničního mostu v km 25,885 – Tatenice realizace: spodní stavba, spřažená ŽB deska mostovky

 • ČD-DDC, OLOMOUC-Červenka, 2.část (2004)

  2004: ČD-DDC, Modernizace traťového úseku OLOMOUC – Červenka, 2. část objekt: SO 23-19-02, silniční nadjezd v km 74,045 realizace: spodní stavba, monolitická NK, římsy, opěrné stěny

 • D11, stavba 1104/IB – most přes trať ČD (2004)

  2004: Dálnice D 11, stavba 1104/IB – mosty přes tratě ČD“ objekt: B208 Most v km 45,161 D11 přes žel. trať Velký Osek – Hanušovice realizace: dříky opěr a pilířů

 • Brno, most přes ul. Křižíkovu a trať ČD (2002)

  2002: Brno, tř. gen. Píky, Generální oprava mostu přes ulici Křižíkovu a trať ČD objekt: mosty D 201, 202, 203 realizace: základy, monolitické opěry, osazení prefabrikovaných pilířů, osazení nosníků MKT, spřažené desky, římsy, terénní úpravy