2008: Výrobní linka na výrobu termobloků, závod HELUZ Hevlín
objekt: Monolitické konstrukce
realizace:  základové konstrukce pro technologie, opěrné stěny odležárny

Categories