2005: Silnice II/360 Velké Meziříčí-obchvat
objekt: C 203 – MOST PŘES VLEČKU V KM 2.382
realizace: spodní stavba, spřažená deska, římsy

Categories