2006: R4 křižovatka I/20 Nová Hospoda
objekt: SO 206 – Nadjezd na MÚK Nová Hospoda č. 2
realizace: monolitická nosná konstrukce  – bednění a betonáž

Categories