2011: Optimalizace trati Zbiroh-Rokycany
objekt: SO 26-38-48
realizace: opěry, mostovka, tížní křídla, stěna vodoteče

objekt: SO 26-38-47
realizace: nosná konstrukce nasazená na klenbě včetně říms, římsy na kamenných křídlech

Categories