2010: Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice
objekt: SO 93-20-03, most v km 144,234
realizace: spodní stavba, římsy

Categories