2012: Oprava mostu přes potok Temenec v Šumperku
objekt: oprava mostu ev.č. 11-092b
realizace: odbourání mostního svršku, spřažená žb deska, přechodové desky, římsy, terénní úpravy

Categories