2012: Oprava mostu ev.č.11-092b přes potok Temenec v obci Šumperk
objekt: oprava mostu
realizace:odbourání mostního svršku, spřažená žb deska, oprava přechodových desek, římsy, terénní úpravy

Categories