2017: Most ev.č. 152 – 007 před obcí Staré Hobzí

objekt: most
realizace:  spodní stavba, nosná konstrukce, římsy

Categories