2010: Brno, VMO, MÚK Dobrovského – Svitavská radiála
objekt: SO 243 a 244 Opěrné stěny, SO 202 most
realizace:  základy a dříky opěrných stěn a opěr mostu

Categories