2010: I/34 Česká Bělá – obchvat
objekt: 202 Estakáda přes potok Bělá
realizace:  základy, pilíře, opěry, římsy, osazení DZ, terénní úpravy

Categories