2018: D48 Rybí – MÚK Rychaltice

objekt: 277, Opěrná stěna u Lonky Příbor
realizace:  základy dříky, římsy

Categories