2003: D 11, stavba 1104/IB – most přes trať ČD
objekt: 208 Most v km 45,161
realizace: dříky opěr a pilířů

Categories