2017: D1 – úsek 18, SO 206, most ev.č. D1-173

objekt: levý most v km 140,126
realizace:  spodní stavba, spřažená deska, římsy

Categories