2017: D1 – úsek 18, SO 202, most ev.č. D1-169

objekt: levý most v km 136,151
realizace:  spodní stavba, spřažená deska, římsy

Categories