2004: ČD DDC, optimalizace trať. úseku Krasíkov-Č. Třebová
objekt: novostavba železničního mostu v km 25,885 – Tatenice
realizace: spodní stavba, spřažená ŽB deska mostovky

Categories