2004: ČD, optimalizace trať. úseku Krasíkov-Č. Třebová
objekt: železniční most v km 25,885 – Tatenice
realizace:  spodní stavba, spřažené ŽB desky mostovek

Categories