2004: ČD, Modernizace trati OLOMOUC – Červenka
objekt: 23-19-02, silniční nadjezd v km 74,045
realizace:  spodní stavba, monolitická NK, římsy, opěrné stěny

Categories