2004: ČD-DDC, Modernizace traťového úseku OLOMOUC – Červenka, 2. část
objekt: SO 23-19-02, silniční nadjezd v km 74,045
realizace: spodní stavba, monolitická NK, římsy, opěrné stěny

Categories