2002: Brno, tř. gen. Píky, most přes ulici Křižíkovu a trať ČD
objekt: mosty D 201, 202, 203
realizace: základy, monolitické opěry, osazení prefabrikovaných pilířů, osazení nosníků MKT, spřažené desky, římsy, terénní úpravy

Categories