O firmě

Provádíme práce na dopravních, pozemních a vodohospodářských stavbách.

Specializací firmy jsou zejména :

  • železobetonové konstrukce mostů, skeletů budov, jímek, šachet, sil …
  • konstrukce z předpjatého betonu

V oblasti mostního stavitelství nabízíme komplexní služby od projektu přes provedení všech stavebních a montážních prací až po uvedení díla do provozu.

Obchodní značka SLOVBAU s.r.o. byla založena v roce 2010.

Také nabízíme provedení prací menšího rozsahu (i pro fyzické osoby) :

  • zpevněné i nezpevněné komunikace
  • přípravné stavební práce (kácení dřevin, hrubé terénní úpravy, provizorní přístupové cesty, chodníky, přemostění)
  • demoliční práce (strojně i ručně, podle rozsahu a náročnosti, těžko přístupná místa, statické zajištění sousedních budov)
  • tesařské a betonářské práce

Produkty a služby

Železobetonové konstrukce mostů

Konstrukce z předpjatého betonu

Železobetonové konstrukce jímek

Železobetonové skelety budov

Železobetonové konstrukce šachet

Železobetonové konstrukce sil

Tesařské a betonářské práce

Demoliční práce

Projekty

Spolupracujeme